Winter ritueel

yule ritual winter ritueel

Winter ritueel

Ook deze Castlefest Winter Editie willen we graag weer samen met jullie een moment stil staan tijdens het winter ritueel. Een moment van stilte en bezinning.

We zitten in de laatste weken van het kalenderjaar, een tijd waarin de bladeren van de bomen vallen en de natuur verder afsterft en een tijd waarin dagen korter worden. Juist op dit moment willen we samen met jullie een moment nemen om stil te staan bij warmte en het licht. De warmte van vriendschap en liefde, de warmte van het vuur dat ons warmt. Het licht dat deze donkere dagen ver weg lijkt, maar waarvan we weten dat het binnenkort terugkeert. Waardoor de natuur zich weer opbouwt en opnieuw sterk zal zijn. Het licht dat zo nodig is in deze soms donkere wereld vol haat en verdriet. Laten wij de warmte en het licht in onszelf krachtig stralen en de liefde vieren!

Het ritueel zal begeleid worden door Taloch van The Dolmen.