Castlefest heeft zoals ieder jaar een vergunning waardoor het voor bezoekers is toegestaan met een blank wapen (zwaard, bijl, speer, etc.) rond te lopen.

Er zijn echter wel enkele regels aan verbonden:

– De blanke wapens zijn zonder uitzondering dusdanig bot gemaakt dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan en worden slechts door de bezoekers gedragen binnen de hekken van het evenemententerrein. 

– De blanke wapens dienen afgedekt te zijn, bijvoorbeeld door het in een schede te dragen. Lange wapens zoals speren, lansen en hellebaarden hoeven niet in een schede, maar dienen wel rechtop gehouden te worden.

– Buiten het evenementen terrein (lees: op de openbare weg) dienen blanke wapens deugdelijk verpakt vervoerd te worden.

– De blanke wapens mogen slechts gedragen en voorhanden gehouden mits de drager hiervan tenminste de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Wapens mogen niet worden overgedragen aan personen onder de 18 jaar.

-Het verkopen van blanke wapens is slechts toegestaan aan personen van 18 jaar of ouder.

– Niet botgemaakte wapens zijn niet toegestaan op het terrein. Mocht een scherp wapen door ons toezichtteam wordt aangetroffen, wordt het wapen ingenomen en pas afgegeven bij vertrek van de eigenaar, mits deugdelijk verpakt.

– Verkoop van scherpe wapens is alleen toegestaan wanneer het desbetreffende wapen op een deugdelijke manier is verpakt.

– Het meevoeren van voorwerpen die een dusdanige gelijkenis vertonen met echte wapens en daarmee voor bedreiging geschikt zijn, zijn nadrukkelijk niet toegestaan. Deze zullen worden ingenomen en in overleg met de Officier van Justitie wordt de eigenaar hiervan in de gelegenheid gebracht er afstand ter vernietiging van te doen.

– Wanneer men geen afstand wil doen van een scherp wapen en bij grove overtredingen zal er door de politie worden opgetreden.

– Castlefest behoudt zich het recht wapens in te nemen. Ingenomen wapens zullen aan de politie worden overgedragen.

– Op het festival terrein en de camping zijn verder de regels volgens de WWM (Wet Wapens en Munitie) van kracht.